Musapatti

Musapatti-hanke

Mimmit-brändillä on tällä hetkellä menossa kehityshanke, jossa syntyy Mimmit Musapatti-oppimiskonsepti. Mimmit Musapatti on täysin uudenlainen ja innovatiivinen varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen suunnattu oppimiskokonaisuus. Kehitettävä monialainen oppimiskonsepti tukee leikin ohessa tapahtuvaa ilmiöpohjaista, laaja-alaista ja osallistavaa oppimista. Konsepti yhdistää ainutlaatuisesti musiikin, liikkeen ja liikkuvan kuvan muiden oppiaineiden kuten matematiikka, ympäristöoppi, sosiaaliset taidot, vieraat kielet, sisältöjen oppimiseen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää testiversio Mimmit Musapatti -oppimiskonseptista, kerätä palautetta sovelluksen käytöstä aidossa oppimisympäristössä sekä pilotoida konseptia yhdessä Joensuun kaupungin kanssa.

https://open.spotify.com/album/3ykumr5eGGQHTKVVZrFw22?si=UjN9vUNKQ7O_2Km4o_cE6g